PreventieConsult

PreventieConsult

Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade..

Loop ik risico?

U kunt uw risico vaak zelf verlagen. Neem nu een belangrijke eerste stap:

Doe de Risicotest

Wat is mijn risico?

Als u de Risicotest hebt ingevuld krijgt u te zien wat de kans is dat u binnen 7 jaar diabetes, hart- en vaatziekten of nierschade krijgt. Dit wordt weergegeven in percentages.

Voorbeeld

Uw risico kan zijn 25%. Dit betekent dat van 100 mensen als u, 25 mensen in de komende 7 jaar diabetes, hart- en vaatziekten of nierschade krijgen.

Direct onder dat percentage ziet u wat dat betekent voor uw risico: verhoogd, licht verhoogd of niet verhoogd. In de daarop volgende uitslagpagina’s krijgt u meer informatie over uw risico en de te nemen stappen.

Verhoogd risico

Bij een verhoogd risico is uw risico hoger dan een wetenschappelijk bepaalde drempelwaarde. Boven deze waarde is het belangrijk verder onderzoek te laten doen door uw huisarts. Bij mannen is die drempelwaarde een risico van 23%, bij vrouwen 19%. U krijgt het advies een afspraak te maken met uw huisarts voor een PreventieConsult.

Licht verhoogd risico

Bij een licht verhoogd risico is uw risico lager dan de drempelwaarde voor een PreventieConsult, maar u heeft wel één of meer van de volgende risicofactoren:

  • roken,
  • overgewicht,
  • te grote buikomtrek,
  • familie met diabetes type 2 of
  • familie met hart- en vaatzieken.

U krijgt het advies om uw leefstijl te veranderen.

Niet verhoogd risico

Bij een niet verhoogd risico is uw risico lager dan de drempelwaarde en u hebt bovendien geen van de volgende risicofactoren:

  • roken,
  • overgewicht,
  • te grote buikomtrek,
  • familie met diabetes type 2 of
  • familie met hart- en vaatzieken.

U hebt dan een normaal risico voor uw leeftijd en krijgt het advies zo gezond mogelijk te leven.

Risicotest is eerste inschatting

De Risicotest geeft een eerste inschatting die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Alleen bij mensen met een verhoogd risico is het nodig dat – aanvullend – de (huis)arts uw werkelijke risico bepaalt. Hij doet dat onder andere door uw bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker te (laten) meten. Ook kan uw huisarts vaststellen of u mogelijk diabetes, hart- en vaatziekten of een nierschade heeft. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u dan adviseren en helpen bij het verlagen van uw risico, zo nodig met medicijnen.

Comments are closed.