PreventieConsult

PreventieConsult

Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade..

Loop ik risico?

U kunt uw risico vaak zelf verlagen. Neem nu een belangrijke eerste stap:

Doe de Risicotest

Wat zijn voor mij de kosten?

De Risicotest

Het doen van de Risicotest is gratis. Ook het persoonlijk advies dat u aan het eind van de vragenlijst krijgt is gratis.

Kosten consulten niet altijd vergoed

Blijkt uit de Risicotest een verhoogd risico? Dan volgen twee consulten in de huisartspraktijk. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Bijvoorbeeld voor laboratoriumonderzoek. Helaas is de vergoeding daarvan nog niet overal goed geregeld. Daar wordt hard aan gewerkt. Een deel van de zorgverzekeraars vergoeden het onderzoek op basis van de aanvullende verzekering. Een deel ook niet. Soms worden de kosten voor laboratoriumonderzoek gerekend als ‘eigen risico’. Wilt u zeker weten dat er voor u geen extra kosten zijn: vraag eerst uw verzekeraar voordat u een afspraak maakt met uw huisarts!

Het PreventieConsult is in april 2011 geïntroduceerd. Nog niet alle huisartsen en verzekeraars hebben op dit moment goede afspraken kunnen maken over vergoeding van de eventuele extra kosten.

De Leefstijltest

Ook het doen van de Leefstijltest is gratis. Net als het persoonlijk advies dat u daarna krijgt. In het advies krijgt u ook persoonlijke aanbevelingen voor hulpbronnen en effectieve methoden waarmee u direct aan de slag kunt. U kunt hierbij kiezen uit methoden die gratis zijn, maar er zijn ook methoden die geld kosten. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een persoonlijke coach. Of als u naar de sportschool gaat om gezond te bewegen. Ook hier zijn er grote verschillen tussen verzekeraars onderling: de een betaalt meer dan de ander. Hebt u de leefstijltest gedaan en een persoonlijk advies gekregen? Vraag dan uw verzekeraar hoe het zit met vergoeding van de manier waarmee u uw leefstijl wilt verbeteren. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Comments are closed.