PreventieConsult

PreventieConsult

Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade..

Loop ik risico?

U kunt uw risico vaak zelf verlagen. Neem nu een belangrijke eerste stap:

Doe de Risicotest

Voor wie is de Risicotest?

De Risicotest is geschikt voor mensen vanaf 30 jaar. De test geeft bij mensen jonger dan 30 jaar foutieve uitkomsten.

U kunt de Risicotest doen op uitnodiging van uw huisarts of bedrijfsarts, of op eigen initiatief. Als uit de Risicotest blijkt dat u een verhoogd risico hebt, krijgt u het advies om naar de huisarts of bedrijfsarts te gaan voor een PreventieConsult. Het kan dan zijn dat uw arts nog niet werkt met het PreventieConsult. Ook in dat geval zal uw arts bij verhoogd risico adviseren wat u moet doen. Neemt u in elk geval de uitslag van de Risicotest mee naar de afspraak met uw arts.

De huisarts die werkt met het PreventieConsult nodigt alle patiƫnten ouder dan 45 jaar die niet regelmatig gecontroleerd worden voor diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten, via een brief uit om de Risicotest te doen. Maar niet allemaal tegelijk. De huisarts maakt een indeling op grond van leeftijd en nodigt deze leeftijdsgroepen in groepen uit. Zo is het voor de huisartspraktijk goed werkbaar en komt niet iedereen tegelijk naar de praktijk.

Wilt u weten of uw huisarts werkt met het PreventieConsult en wanneer u een uitnodiging ontvangt? Neem dan contact op met uw huisartspraktijk.

Voor wie niet?

Deze Risicotest is niet voor u bedoeld als:

  • U jonger bent dan 30 jaar;
  • u zwanger bent;
  • u klachten hebt die te maken kunnen hebben met hart- en vaatziekten, diabetes of nierschade; als dat zo is, neem dan ALTIJD contact op met uw huisarts;
  • een dokter u behandelt voor:
    • hoge bloeddruk;
    • te hoog cholesterol;
    • diabetes, hart- en vaatziekten en/of nierschade. Uw risico is dan al bekend.

Als u ouder bent

Als u een vrouw van 65 jaar of ouder bent of een man van 60 jaar of ouder, dan hoeft u de Risicotest niet te doen. Door uw leeftijd is er al reden genoeg om een arts te laten bekijken wat uw risico is. Huisartsen die werken met het PreventieConsult nodigen daarom mensen uit deze leeftijdsgroep rechtstreeks uit voor het maken van een afspraak voor het PreventieConsult. Zij hoeven dan niet eerst de Risicotest te doen. Het kan ook voor ouderen interessant zijn de leefstijltest te doen. Dat geeft een beter inzicht in uw leefstijl en hoe die uitpakt voor uw risico op ziekte.

Let op!

Bent u een vrouw van 65 jaar of ouder of een man van 60 jaar of ouder? Dan hoeft u de Risicotest niet te doen. Door uw leeftijd is er al reden genoeg om een afspraak te maken voor een PreventieConsult.

Bent u van Surinaams-Hindoestaanse afkomst en 35 jaar of ouder of van Turkse of Marokkaanse afkomst en 45 jaar of ouder? Dan heeft u een groter risico op diabetes type 2. Het is verstandig om eens in de drie jaar uw bloedsuikergehalte te laten prikken.

Comments are closed.