PreventieConsult

PreventieConsult

Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade..

Loop ik risico?

U kunt uw risico vaak zelf verlagen. Neem nu een belangrijke eerste stap:

Doe de Risicotest

Privacy en beveiliging

De Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR hechten eraan om de privacy van de gebruikers van www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl zo goed mogelijk te beschermen. Zij hebben dan ook technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke en medische gegevens van de gebruikers in strijd met de wet worden bewaard, verwerkt of openbaar gemaakt.

NEN-7510 norm voor informatiebeveiliging in de zorg

Het technisch platform dat wordt gebruikt voor www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl, voldoet aan de NEN-7510 norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Bij het verzenden en ontvangen van informatie wordt deze versleuteld met 256-bit SSL-beveiligingscertificaten (GlobalSign). Dit type versleuteling vindt ook plaats bij het internet bankieren.

Deze norm staat voor informatiebeveiliging in de zorg en is ontwikkeld om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie die nodig is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.

  • Beschikbaarheid – informatie en diensten zijn er op het moment dat ze nodig zijn.
  • Vertrouwelijkheid – informatie en diensten zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen.
  • Integriteit – Informatie is juist en volledig en diensten functioneren correct.

Lees hier meer over NEN-7510

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

De Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR en het NIPED (als de technisch beheerder van www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl), handelen in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat wordt voldaan aan het:

Recht op informatie
De gebruiker wordt vooraf geïnformeerd dat gegevens worden verzameld en met welk doel deze gegevens worden verzameld.

Recht op inzage en afschrift
De gebruiker heeft het recht zijn of haar gegevens in te zien en kan daar een afdruk van maken.

Recht op correctie
De gebruiker heeft het recht zijn of haar gegevens aan te passen. Dit recht heeft slechts betrekking op feitelijke gegevens, zoals naam en geboortedatum, waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan.

Recht van verzet
De gebruiker heeft het recht verzet aan te tekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn of haar gegevens.

Lees hier meer over het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Risicotest

De Risicotest op www.testuwrisico.nl staat op een vrij toegankelijk gedeelte van de website. U wordt tijdens de Risicotest dan ook nooit gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen. Indien u het vrij toegankelijke gedeelte van de website bezoekt, worden zoals bij elke handeling via het internet, automatisch enkele algemene gegevens opgeslagen door de Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR en/of de beheerder van de website. Het betreft hier o.a. het internetadres waarmee u naar deze website werd doorgelinkt, uw IP-adres, datum, duur van uw bezoek en welke pagina’s door u werden bezocht. De opgeslagen gegevens geven geen inzage in uw persoonlijke gegevens en worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking.

Leefstijltest

Voorafgaand aan het doen van de Leefstijltest op www.testuwleefstijl.nl, dient u een email adres, gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. De gegevensverwerking ten behoeve van Leefstijltest hebben de Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR volgens voorschrift gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (zie openbare meldingenregister op www.cbpweb.nl). De persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw persoonlijke testuitslag en voor onderzoeksdoeleinden. De gegevens worden alleen geanonimiseerd gebruikt. Slechts die gegevens worden gevraagd, die noodzakelijk zijn ter bepaling van uw leefstijlprofiel met bijpassende leefstijladviezen.

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring en de disclaimer geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw gegevens tot uw persoonlijke gezondheidsrisicoprofiel. Deze is, gekoppeld aan uw naam, alleen door uzelf in te zien. De gezondheidsgegevens en persoonlijke gegevens van een gebruiker zijn namelijk te allen tijde op fysiek gescheiden en beveiligde plekken opgeslagen. Alleen wanneer de gebruiker zelf met zijn of haar persoonlijke inlogcode op de Leefstijltest inlogt, worden deze gegevens via een beveiligde verbinding samengevoegd. Op deze manier is de gebruiker de enige die toegang heeft tot zijn of haar gezondheidsgegevens.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Voorafgaand aan deelname aan de Leefstijltest op www.testuwleefstijl.nl, wordt de gebruiker geïnformeerd over de bepalingen betreffende de bescherming van vertrouwelijke identiteits- en medische gegevens. Zie hiervoor ook de algemene gebruiksvoorwaarden.

Comments are closed.