PreventieConsult

PreventieConsult

Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade..

Loop ik risico?

U kunt uw risico vaak zelf verlagen. Neem nu een belangrijke eerste stap:

Doe de Risicotest

Over de makers

De partners achter het PreventieConsult zijn:

  • de drie beroepsverenigingen van huisartsen en bedrijfsartsen: het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), en
  • de drie gezondheidsfondsen van LekkerLangLeven: het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting.

Wat willen de partners bereiken?

Deze zes organisaties vinden het belangrijk dat de opsporing en preventie van diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade in Nederland goed wordt geregeld. Dat mensen een betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde test kunnen doen om hun gezondheid te checken. En dat mensen – voor wie het nodig is – terecht kunnen bij hun eigen huisarts. Voor nader onderzoek, voor advies en – als dat nodig blijkt – voor behandeling met medicijnen. Daarom is deze methode – met als eerste stap de Risicotest – ontwikkeld. Daarmee willen de partners een snel en betrouwbaar alternatief bieden voor het scala aan commerciële zelftests en checks. De Risicotest is de eerste stap van een heel nieuwe methode om mensen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Die methode is beschreven in een wetenschappelijke publicatie en heeft als officiële naam ‘Het PreventieConsult module Cardiometabool risico’. Er is jaren aan gewerkt om deze voor Nederland unieke aanpak voor de preventie van diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade op te zetten, wetenschappelijk te onderbouwen en te testen. Het resultaat is een snelle, betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde manier om mensen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade op te sporen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Met de Risicotest worden mensen opgespoord met een verhoogd risico op het krijgen van diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade. Mensen met een verhoogd risico krijgen het advies een afspraak te maken met de huisarts voor een PreventieConsult. Die kijkt hoe het precies zit met dat risico. Als het nodig is krijgen deze mensen een goede behandeling, met of zonder medicijnen.

Mensen die bij de Risicotest geen verhoogd risico hebben hoeven niet naar de huisarts. Wel horen zij of er manieren zijn om hun risico te verlagen.

Op die manier helpt deze Risicotest bij het afremmen van de groei van het aantal mensen in Nederland met deze ziekten.

Comments are closed.