PreventieConsult

PreventieConsult

Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade..

Loop ik risico?

U kunt uw risico vaak zelf verlagen. Neem nu een belangrijke eerste stap:

Doe de Risicotest

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de risicotest en de leefstijltest?

De risicotest geeft een eerste inschatting van uw risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade. Als u een verhoogd risico hebt, krijgt u te zien waarom u een verhoogd risico hebt. U ziet ook of het nodig is een afspraak te maken met de huisarts voor een PreventieConsult.

De leefstijltest laat u zien of u door uw leefstijl extra risico loopt op deze ziekten. Ook ziet u hoe u dat risico kunt verlagen door uw leefstijl te veranderen. U krijgt persoonlijk advies over passende methoden waar u direct mee aan de slag kunt.

U kunt de leefstijltest doen als aanvulling op de risicotest. U kunt hem ook doen zonder eerst de risicotest te doen, als u direct aan de slag wilt met gezonder leven.

Waarom nodigt de huisarts mensen vanaf 45 jaar uit om de risicotest te doen en jongere mensen niet?

De risicotest is geschikt voor mensen vanaf 30 jaar. Ook voor hen geeft de risicotest betrouwbare resultaten en kan het zinvolle adviezen opleveren. Uit onderzoek is gebleken dat mensen jonger dan 45 jaar vrijwel nooit een verhoogd risico hebben. De huisarts wil zijn aandacht vooral richten op mensen die mogelijk behandeling nodig hebben. Dat zijn de mensen die volgens de risicotest een verhoogd risico hebben. En dat komt vooral voor bij mensen van 45 jaar en ouder. Daarom ligt de grens voor actief uitnodigen door de huisarts bij 45 jaar.

Wat zijn voor mij de kosten?

Het doen van de risicotest is gratis. Ook het persoonlijk advies dat u aan het eind van de vragenlijst krijgt is gratis.

Blijkt uit de risicotest een verhoogd risico? Dan volgen twee consulten in de huisartspraktijk. Daaraan zijn mogelijk kosten verbonden. Bijvoorbeeld voor laboratoriumonderzoek. Een deel van de zorgverzekeraars vergoeden het onderzoek op basis van de aanvullende verzekering. Een deel ook niet. Soms worden de kosten voor laboratoriumonderzoek gerekend als ‘eigen risico’. Wilt u zeker weten dat er voor u geen extra kosten zijn: vraag eerst uw verzekeraar voordat u een afspraak maakt met uw huisarts!

Hoe komt het dat niet alle huisartsen de risicotest aanbieden?

Aan de risicotest en het PreventieConsult is een aantal jaren gewerkt. Het is een geheel nieuwe manier voor de vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. In maart 2011 is deze methode gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Als een huisarts besluit met deze methode te gaan werken, dan vraag dat voorbereidingstijd. Bovendien is nog niet duidelijk of de kosten die de huisarts hiervoor maakt vergoed worden door de verzekeraar. Veel huisartsen zijn daarover nog in gesprek.

Wilt u weten of uw huisarts werkt met het PreventieConsult? Of wanneer u een uitnodiging ontvangt? Neem dan contact op met uw huisartspraktijk.

Waarom moet ik naar de huisarts als ik een verhoogd risico heb?

De risicotest geeft een eerste inschatting van uw risico. Die inschatting is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk dat mensen met een verhoogd risico naar de huisarts gaan voor een PreventieConsult. De huisarts bepaalt dan uw werkelijke risico. Hij doet dat onder andere door uw bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker te (laten) meten. Ook kan uw huisarts vaststellen of u mogelijk diabetes, hart- en vaatziekten of een nierschade heeft. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u dan adviseren en helpen bij het verlagen van uw risico, zo nodig met medicijnen.

Waarom kan ik de risicotest niet doen als ik zwanger ben?

Een van de vragen in de risicotest gaat over uw buikomtrek. Tijdens een zwangerschap is de buikomtrek veelal vergroot. Daarom kan geen uitspraak worden gedaan over uw risico op hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. Het heeft daarom geen zin de risicotest te doen tijdens zwangerschap.
U kunt vanaf 6 maanden na uw zwangerschap de Risicotest doen.

Wat doen bedrijfsartsen met het PreventieConsult?

Aan de risicotest en het PreventieConsult is een aantal jaren gewerkt. Het is een geheel nieuwe manier voor de vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. In maart 2011 is deze methode gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. In 2012 gaan ook de bedrijfsartsen van start met het PreventieConsult. Komende tijd zal het PreventieConsult eerst worden getest in een klein aantal bedrijven.

Comments are closed.