PreventieConsult

PreventieConsult

Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade..

Loop ik risico?

U kunt uw risico vaak zelf verlagen. Neem nu een belangrijke eerste stap:

Doe de Risicotest

Feiten en cijfers

Er zijn in Nederland veel mensen met diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en nierschade. En het worden er steeds meer. Dat komt omdat de mensen steeds ouder worden. En het komt omdat veel Nederlanders ongezond leven. Roken, overgewicht, en te weinig bewegen vergroten het risico op het krijgen van deze ziekten. Ook erfelijke factoren kunnen een rol spelen.

Hier geven we enkele feiten en cijfers over deze ziekten.

Hart- en vaatziekten

Naar schatting leven ruim meer dan een miljoen mensen in Nederland met de gevolgen van een hart- of vaatziekten. Door betere behandelingen en betere begeleiding daalt het aantal mensen dat aan hart- en vaatziekten overlijdt. Toch is dat aantal nog altijd bijna even groot als het aantal mensen dat sterft door kanker. In 2008 stierven ruim 40.000 mensen aan hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld aan een hartinfarct of een beroerte.
In 2005 bedroegen de kosten voor de behandeling van hart- en vaatziekten in Nederland 5,5 miljard euro (8% van de totale zorgkosten).

Diabetes

Diabetes gaat gepaard met ernstige complicaties. Het risico op sterfte door hart- en vaatziekten is 2 tot 4 keer verhoogd bij mensen met diabetes. Bij veel mensen met diabetes treedt nierschade op. In 2007 hadden in Nederland ruim 740.000 mensen diabetes. De kosten van diabeteszorg in Nederland bedroegen in 2005 ruim 800.000 euro (1,4 % van de totale zorgkosten). De verwachting is dat het aantal mensen met diabetes in de komende 15 jaar bijna zal verdubbelen tot 1,3 miljoen. De belangrijkste oorzaak is de toename van mensen met overgewicht.

Nierschade

Het totaal aantal patiënten in Nederland met een nieraandoening werd in 2008 geschat op 40.000. Bijna 15.000 van hen zijn mensen die dialyseren of die een niertransplantatie hebben gehad. Chronische nierschade komt veel meer voor. Nierschade ontstaat meestal geleidelijk en is onherstelbaar. In het begin zijn er nog geen klachten en merk je niet dat de nieren slechter werken. We noemen dat ‘verborgen nierschade’. Dat komt in Nederland voor bij 1 op de 10 mensen. Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders heeft nierschade met verlies van nierfunctie. Vaak blijft ook die nierschade nog onopgemerkt. Bij 1 op de 200 Nederlanders kun je zelfs spreken van een ernstig gestoorde nierfunctie.

Comments are closed.