PreventieConsult

PreventieConsult

Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade..

Loop ik risico?

U kunt uw risico vaak zelf verlagen. Neem nu een belangrijke eerste stap:

Doe de Risicotest

Copyright

De websites www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl genieten auteursrechtelijke bescherming. De websites zijn bestemd voor eigen gebruik door alle volwassenen in Nederland die

  • ouder zijn dan 30 jaar en,
  • niet door een arts worden behandeld voor hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, of voor diabetes, hart- en vaatziekten en/of nierschade, en
  • die geen klachten hebben die te maken kunnen hebben met hart- en vaatziekten, diabetes of nierschade.

Het is niet toegestaan de inhoud van de websites te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR is het niet toegestaan deze sites op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Het auteursrecht op de vragenlijst van de Risicotest berust bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gebruik en verveelvoudiging is niet toegestaan zonder toestemming van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Alle woord- en beeldmerken op de genoemde websites zijn eigendom van de Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van de Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

De genoemde websites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan eerder genoemde doelgroep. De inhoud van deze websites is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar garanties worden niet gegeven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie. De Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het linken naar www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl is toegestaan, mits de goede naam van (een van) de Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van de Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Het linken naar deze websites dient bij voorkeur te gebeuren naar de homepage. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze websites, stuurt u dan een e-mail naar info@testuwrisico.nl of info@testuwleefstijl.nl.

De Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct en indirect, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van informatie, producten of diensten die via www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl worden aangeboden.

© Copyright 2011 Samenwerkingspartners PreventieConsult CMR.
Alle rechten voorbehouden.

Comments are closed.