PreventieConsult

PreventieConsult

Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade..

Loop ik risico?

U kunt uw risico vaak zelf verlagen. Neem nu een belangrijke eerste stap:

Doe de Risicotest

Test uw gezondheidsrisico op diabetes, hart- en vaatziekten, nierschade.

Steeds meer mensen krijgen suikerziekte, (diabetes), hart- en vaatziekten en nierschade. Dit komt omdat veel mensen roken, niet gezond eten of te weinig bewegen. Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade hebben grote gevolgen voor de gezondheid en gezondheidszorg.

Belangrijk

Het is belangrijk te weten of er een grotere kans is om diabetes, hart- en vaatziekten of nierschade te krijgen. Dan is er nog wat aan te doen, zoals gezonder leven of medicijnen als dat nodig is. Dan wordt de kans kleiner om deze aandoeningen te krijgen.

Uitnodiging bedrijfsarts

Uw bedrijfsarts heeft u uitgenodigd om deze Risicotest te doen. Daarom worden in deze test ook vragen gesteld over werkgerelateerde factoren die van invloed kunnen zijn op hart- en vaatziekten. Klik onderaan de pagina op de knop ‘DOE DE RISICOTEST’ als u bent uitgenodigd door uw bedrijfsarts om de Risicotest te doen. Houd uw onderzoekscode, zoals vermeld in uw uitnodigingsbrief, bij de hand. Deze hebt u straks nodig.

Belangrijke eerste stap

Het doen van de Risicotest is een belangrijke eerste stap om zelf uw risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade te verlagen. Blijkt uit de Risicotest dat u een verhoogd risico hebt? Dan krijgt u het advies om naar u bedrijfsarts te gaan voor een Preventieconsult.

Onderzoek

De Risicotest die u nu krijgt aangeboden door uw bedrijfsarts wordt wetenschappelijk onderzocht. Er wordt bekeken hoe de bedrijfsarts de test het beste kan aanbieden en uitvoeren. Wanneer u de Risicotest online invult, stemt u er mee in dat u deelneemt aan het onderzoek. De bedrijfsarts zal de testresultaten vertrouwelijk behandelen. De individuele gegevens die voortkomen uit het onderzoek worden niet aan de werkgever doorgegeven. De onderzoekers gaan vertrouwelijk met de gegevens om. U hebt het recht zich te allen tijde terug te trekken uit het onderzoek.

Doe de Risicotest

De Risicotest is wetenschappelijk onderbouwd en is ontwikkeld door huisartsen, bedrijfsartsen, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Nierstichting.

Comments are closed.